วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ปลูกพืช ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

28 เม.ย. 2020
837

 

แม้ไม่ใช่หน้าที่ทหาร
แต่ในบางสถานการณ์
มัน ก็ช่วยเหลือหน่วย
ช่วยประชาชน ได้
ยึด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ร.9”

พันเอก วรยส เหลืองสุวรรณ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่2 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใช้พื้นที่หน่วย ทำแปลงเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ และ ปลา เพื่อใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการ และการลดค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลของหน่วย

รวมทั้งเป็นการฝึกอาชีพด้าน การเกษตรให้กับน้องๆ พลทหารอีกทางหนึ่ง มีทั้ง มะเขือ แตงกวา ฝักทอง บวบ มะระ คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้ง ผักกาด แค อัญชัน กระเจี๊ยบแดง ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา ถั่วพู ตะไคร้ ข่า พริก ผักชี แมงลัก กระเพรา โหระพา สะระแหน่ ผักหวาน ชะอม เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารของกำลังพล และ ครอบครัว

โดยเฉพาะในห้วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หน่วยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฎิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ด้วยการรณรงค์เชิญชวนให้กำลังพลและครอบครัว ร่วมกันปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ บริเวณหลังบ้านพักของกำลังพล เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารของกำลังพล และ ครอบครัว

ตามนโยบายของ พลโท ธรรมนูญ วิถี
แม่ทัพภาคที่1 ทั่ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของหน่วย และบริเวณหลังบ้านพัก ปลูกพืชผักสวนครัว รับประทานในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

และ. นำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการของกำลังพล และ จำหน่ายให้กับประชาชน ในราคาถูก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

error: Content is protected !!