วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ไม่ว่า ที่ไหน ก็ล้วน พสกนิกร!

28 เม.ย. 2020
201

 

“ถุงยังชีพ พระราชทาน”
แด่ พี่น้องไทยพุทธ-มุสลิม
รอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
นราธิวาส

“ผบ.โต้ง”พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ผอ.ศปพร.) ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่พักอาศัยอยู่โดยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ที่ บ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีความเดือดร้อนจำนวน 41 ครัวเรือน

พลตรี สมดุลย์ พร้อม นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส และ ผู้อำนวยการพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ได้อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน ออกจาก “เรือนรับรองหมากแดง” ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 146
ครัวเรือน

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกร

: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

error: Content is protected !!