วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ส.ว. แยกย้ายลงพื้นที่ ช่วยสู้ โควิดฯ “บิ๊กเมา-บิ๊กอู๋- คุณอู” เดินสายบริจาค เงิน-สิ่งของ-อุปกรณ์ ให้ รพ.-ผู้ว่าฯ จังหวัด ไว้ดูแลประชาชน

28 เม.ย. 2020
543

 

“บิ๊กเมา” พลเอก​ อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ พร้อม ทีมสมาชิกวุฒิสภา จ. สมุทรสาคร รวมทั้ง นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ มอบข้าวสาร 2,500 กิโลกรัม และไข่ไก่ 3,000 ฟอง ให้แก่นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประกอบเลี้ยง และแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนจาก โรงสีตั้งไถ่เฮง และบริษัทปัญจวัฒนา พลาสติก จำกัด

ขณะที่ คุณอู นาย อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา และ นายอมร นิลเปรม สมาชิกวุฒิสภา ได้มอบเงินบริจาค ให้แก่มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นเงินจำนวน 500,000.- บาท เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดย พล.ต.ท. นพ.วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้รับมอบ

บิ๊กอู๋ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภามอบเงินและสิ่งของ ได้แก่ เงินสด หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่างๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,300,000 บาท ให้กับจังหวัดนครพนม เพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้โควิด-19

error: Content is protected !!