วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“แม่ทัพภาค 4” เข้าพบ “จุฬาราชมนตรี” และประธาน คณะกรรมการอิสลาม 3 จังหวัดใต้ ช่วงเดือนรอมฎอน พร้อมขอความร่วมมือ ทำความเข้าใจ พี่น้องมุสลิม ให้ละหมาดที่บ้าน ป้องกันโควิดฯ

28 เม.ย. 2020
868

 

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมคณะ เข้าพบประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

ก่อนเดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยียนจุฬาราชมนตรี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1441

พร้อมพูดคุยหารือเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อจะได้ทำความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และดูแลตนเอง ครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไม่ให้ขยายไปในวงกว้าง

โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนกิจในห้วงของเดือนรอมฎอน ที่ ให้ยึดถือ ประกาศคำสั่งจากจุฬาราชมนตรี

พลโทพรศักดิ์ กล่าวว่า มาพบปะให้กำลังใจคณะกรรมการอิสลามให้ผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คณะกรรมการอิสลาม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น่าเป็นห่วง

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการป้องกันด้วยการหยุดอยู่บ้านงดละหมาดที่มัสยิด ด้วยการละหมาดและปฏิบัติศาสนกิจที่บ้าน

ทั้งนี้ในห้วงเดือนรอมฎอน ได้ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอน

โดยเฉพาะการขอความร่วมมือ งดเว้นละหมาดในมัสยิดวันศุกร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี สิ่งสำคัญช่วงรอมฎอนอยากให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรี เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ปัจจุบันผู้ที่ติดเชื้อไวรัสไม่ได้มีการแสดงอาการ

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า อยากให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพราะถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด พร้อมทั้งรักษาระยะห่าง และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ ผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที

error: Content is protected !!