วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

ผักสด ไข่เป็ด เนื้อหมู สดๆ วันต่อวัน ฝึกอาชีพ ให้ น้องๆพลทหาร ด้วย ทำสวนเกษตร ยังไงให้งอกงาม

28 เม.ย. 2020
592

 

ทหาร ร.31พัน2 รอ. ลพบุรี นำ ผัก ไข่เป็ด เนื้อหมู พริกขี้หนูสด มะนาว กล้วยน้ำว้า ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในค่าย “พระมหาภูมิพลฯ” ออกจำหน่ายในราคาถูก ให้ประชาชนรอบค่าย

พันโท รณดร โฉมวีรภัฏ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (ร.31พัน2 รอ.)ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จัดสรรพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบาย พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1

โดยพัฒนา”โครงการเศรษฐกิจพอเพียง “กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ในพื้นที่ 100 ไร่

โดยแบ่งเป็นแปลงนาสาธิต 50 ไร่ ผลิตได้ข้าวหอมมะลิ ประมาณ 10ตัน/ปี

แบ่งพื้นที่ เลี้ยงหมูเนื้อ จำนวน 20 ตัว

เลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน 500 ตัว ได้ไข่เป็ดประมาณ 400ฟอง/วัน

พื้นที่ที่เหลือ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูก ผักบุ้ง คะน้า พริกขี้หนูสด
มะนาว มะเขือเปราะ กล้วยน้ำว้า

โดยผลผลิตที่ได้ จัดส่งให้กับโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย เพื่อลดรายจ่าย

และ จำหน่ายให้กับครอบครัวกำลังพล ในราคาถูกกว่าท้องตลาด

และยังนำออกจำหน่ายให้กับท้องตลาดในพื้นที่รอบหน่วย ตามยอดที่สั่งในแต่ละวัน

มีการจัดสรรรายได้เป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เก็บเป็นกองทุนหมุนเวียนในการลงทุนในครั้งต่อไป

ส่วนที่ 2 จัดสรรแบ่งปันให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการ

ส่วนที่ 3 นำเข้ากองทุนสวัสดิการและกำลังพลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล

และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 หน่วยได้ช่วยกัน เก็บ ตัด ล้าง ผักปลอดสารพิษที่สด ใหม่สะอาด และกรอบ นำมาจำหน่ายราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับครอบครัวกำลังพล และประชาชนในพื้นที่รอบหน่วย เพื่อช่วยเหลือ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างดีในช่วงการระบาดของโรค โควิด-19 ตามนโยบายกองทัพบก “ ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ”

error: Content is protected !!