วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ผักทหาร พันธุ์ดี สุดงาม เขียวชะอุ่ม เก็บใหม่ๆ ขายถูกๆ

27 เม.ย. 2020
180

โครงการ ทหารพันธุ์ดี
มณฑลทหารบกที่13 ลพบุรี
การนำผักออกมาขาย ราคาถูก
เพื่อลดความเสี่ยง และลดการติดเชื้อให้กับประชาชน ที่จะต้องไปซื้อสินค้าในพื้นที่ตลาดสด ตลาดนัด

พลตรี ธนสิน สุขโข. ผบ.มทบ.13 สนับสนุน การทำโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อสะสมสำรองไว้สำหรับเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

และยังส่งเสริมให้ทหารได้เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรแบบปลอดภัย ปลอดสารพิษ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก

รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่หน่วยทหารสามารถผลิตได้จะพระราชทานให้กับ น้องๆ พลทหารที่ปลดประจำการ และมีความสนใจด้านการเกษตร ได้นำไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นการลดรายจ่าย ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้อีกด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงตั้งพระทัยไว้ สำหรับ โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” เป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริโภคผักแบบปลอดภัย ปลอดสารพิษ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ให้กับพี่น้องประชาชน นับเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีได้อีกทาง

error: Content is protected !!