วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“บิ๊กตู่” ถก กตช.-ก.ตร. เพิ่มบทบาท “กตช.”

27 เม.ย. 2020
535

“บิ๊กตู่” ถก กตช.-ก.ตร.
เพิ่มบทบาท “กตช.”
อนุมัติ เปลี่ยน 7 ประธานอนุก.ตร.รองรับตำรวจเกษียณ
“สุวัฒน์ ดูกำลังพล-มนู คุมวินัย-สุชาติ ดู ร้องทุกข์”
อนุมัติ เทียบตำแหน่ง ตำรวจ เหมือนของทหาร-กลาโหม
“นายกฯ”ห่วง ตำรวจ ชั้นผู้น้อย เห็นชอบให้ เบิกเงิน”กองทุนเพื่อสืบสวนสอบสวนคดีอาญา” ง่ายขึ้น
“บิ๊กแป๊ะ “เสนอ 4 ตำรวจเกษียณ ให้ สว. เลือก นั่ง “ก.ต.ช.ผู้ทรงคุณวุฒิ”/ ไฟเขียว ตำแหน่ง “ผบ.ศูนย์ฝึกยุทธวิธี”หนองสาหร่าย รอคำสั่งตั้ง คาด ใช้ตำรวจ ตชด.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ(ก.ต.ช.) ครั้งแรกของ ปี2563
และการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 3 ที่ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดย กตช. มี นายกฯเป็นประธาน และ รอง นายกฯ นายวิษณุ เครืองาม เป็น รองประธาน

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ในฐานะ กรรมการโดยตำแหน่ง กตช. ร่วมด้วย.

ส่วนกรรมการ โดยตำแหน่ง มี
ปลัดมหาดไทย ปลัดยุติธรรม ผอ.สำนักงบประมาณ ผบ.ตร. กรรมการ/เลขานุการ

และมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน มาจาก วุฒิสภา ที่กำลังดำเนินการ และ มี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก. กับ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ พิจารณา 5 เรื่อง เกี่ยวเนื่องกับการประชุม ก.ตร.ครั้งที่แล้ว

1.เห็นชอบเรื่องการกำหนดตำแหน่งหัวหน้า หรือผู้บังคับการกองกฎหมายและคดี สังกัดตำรวจภูธรภาค 1 -9 ที่ผ่านกฎกระทรวงแล้ว แต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อผ่าน ก.ตร.แล้วต้องผ่าน ก.ต.ช.ด้วย

2.ผู้บังคับการวิลัยแพทย์ศาสตร์ รพ.ตำรวจ หลักการเดี่ยวกันเมื่อผ่าน ก.ตร.แล้ว ตำแหน่ง ผบก.ต้องผ่าน ก.ต.ช. ผ่านกฤษฏีกาเรียบร้อย รอเพียงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอนายกฯลงนามประกาศกฎกระทรวง

3.ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธี ที่ หนองสาหร่าย ทุกอย่าง คล้ายกันผ่านเรียบร้อย

4.แนวทางการเสนอวุฒิสภาการคัดเลือก ก.ต.ช.ผู้ทรงคุณวุฒิ เปลี่ยนแปลงจากเดิม 4 คน เป็น 2 คน ก.ต.ช.ก็จะใช้แนวทางเดียวกันกับ ก.ตร.ที่กำหนดไว้ แต่กต่างเพียง ก.ตร.

ผบ.ตร.เสนอชื่อ 4 คน ให้ สว.เลือก และเป็นตำรวจที่เกษียนไปแล้ว 1 ปี และเคยดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ แต่ ก.ต.ช. สามารถเสนออาชีพอะไรก็ได้ให้วุฒิสภารับรอง

5.เห็นชอบระเบียบบริหาร “กองทุนเพื่อสืบสวนสอบสวนคดีอาญา” เนื่องจากที่ผ่านมามีอุปสรรคเบิกยากซับซ้อน นายกฯเป็นห่วงตำรวจชั้นผู้น้อยจึงทำให้สามารถเบิกง่ายขึ้น

ส่วนการประชุม ก.ตร. 1.อนุมัติกำหนดตำแหน่งผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐานในภูมิภาค ที่ยังมี่หัวหน้าระดับผู้บังคับการจำนวน 6 ศูนย์ ซึ่งเดิมมี 10 ศูนย์ จึงยกฐานะให้ครบถ้วนคือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1,4,6,7,8,9, และต้องเข้า ก.ต.ช.ต่อไป

2. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เสนอเปลี่ยนแปลงประธานและคณะกรรมการอนุ ก.ตร.ต่างๆ เพราะหลังการแต่งตั้งมีผู้เกษียน ประธานหลายท่านเกษียน

ผบ.ตร.จึงเสนอเปลี่ยนทั้งหมด จำนวน 7 คณะ 1.ประธานอนุ ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคลที่ประชุมเห็นชอบให้ พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ตร. เป็นประธาน

2.อนุ ก.ตร.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน

3.อนุ ก.ตร.เกี่ยวกับวินัย เป็น พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.เป็นประธาน

4.อนุ ก.ตร.เกี่ยวกับการอุทธรณ์ เป็น พล.ต.อ.ชัยยะ อีกตำแหน่ง

5.อนุ ก.ตร.ร้องทุกข์ เป็น พล.ต.อ.สุชาติ ธีรสวัสดิ์ เป็นประธาน

6.อนุ ก.ตร.กฎหมาย พล.ต.ท.ปัญญา เอ่งฉ้วน

7.อนุ ก.ตร.เกี่ยวกับจริยธรรม เป็น พล.ต.อ.ชนสืษฐ์ วัฒนวรางกูร จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน

ซึ่งจะให้นายกฯลงนามต่อไป

โฆษก ตร. กล่าวว่า ร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของตำรวจและส่วนราชการอื่นแนวทางเดียวกับของทหารและกลาโหม ซึ่งได้เข้า ก.ตร.มาแล้ว และได้เข้าคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ที่มีรองนายกวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน พิจารณาแล้วเรียบร้อย แต่มีข้อสังเกตุบางประการ โดยหลักการเทียบเท่าระดับอธิบดีขึ้นไป ใช้แนวทางเดียวกันกับกลาโหมทั้งหมด

error: Content is protected !!