วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

หวั่นทหาร ติดเชื้อ จากคนข้ามแดนผิด กม.

27 เม.ย. 2020
143

“ผบ.ทบ.” พอใจ ไม่มี ทหารติดเชื้อโควิดฯเพิ่ม ขอยึดมาตรการเข้ม ต่อไป พร้อมปรับให้สอดคล้อง หากรัฐบาล ผ่อนปรน คลายล็อค / สั่ง ทัพภาค 4ร่วมมือกับผู้นำศาสนา-ประชาชน งดร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่รวมตัวกันมาก ในห้วงเดือนรอมฎอน เผยห่วงใยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ตามช่องทางธรรมชาติ หวั่นติดเชื้อ จากคนลักลอบข้ามแดนผิดกม. ยึดมาตรการเคร่งครัด

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนช์ จาก กองบัญชาการกองทัพบก ไปยัง ผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พลเอกอภิรัชต์ ได้กล่าวถึงมาตรการในการพิทักษ์กำลังพลของกองทัพบกในสถานการณ์ COVID-19 ที่มีความเข้มงวดในพื้นที่หน่วยทหารมาอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้ไม่พบกำลังพลติดเชื้อเพิ่ม และขอให้ดำรงมาตรการต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด

หากสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้น ภาครัฐอาจจะมีการกำหนดมาตรการผ่อนปรนในเรื่องต่างๆขึ้นในอนาคต

ซึ่งกองทัพบกต้องเตรียมพร้อมมาตรการรองรับให้สอดคล้องกับรัฐบาลเช่นกัน

แต่ในขณะเดียวกัน การสอบสวนโรค การบันทึกประวัติ หรือเฝ้าสังเกตุ อาการยังคงมีความสำคัญ ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้สามารถหมุนเวียนกำลังพลมาปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

ทั้งนี้ พลเอกอภิรัชต์ กำชับให้กองทัพภาคที่ 4 ขอความร่วมมือกับผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ในห้วงเดือนรอมฎอน ให้ระมัดระวังในการร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก

ประกอบกับที่ผ่านมามีประวัติของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ พลเอกอภิรัชต์ ยังให้ความห่วงใยกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ตามช่องทางธรรมชาติ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

สำหรับมาตรการปรนนิบัติบำรุง อาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะของหน่วยทหารนั้น พลเอกอภิรัชต์ ยังคงให้ความสำคัญในกระบวนการดูแล รักษาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้พร้อมในการปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือประชาชน

error: Content is protected !!