วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ห่วง โควิดฯกระทบ แรงงานประมง

27 เม.ย. 2020
197

 

“บิ๊กป้อม” ตั้ง คกก.เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดก.ม./IUU Fishing มีมติ คุมเข้มตามข้อกำหนดของ EU แต่ห่วงชาวประมง ให้ผ่อนปรน ย้ำระวังโควิด-19 กระทบแรงงานประมง /ตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุม คกก.นโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พลตรี พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ คกก.เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดก.ม./IUU Fishing เกี่ยวกับ เรื่องการจัดสรรปริมาณสัตว์น้ำ และการให้ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง 2563-2564 ,การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดประเทศไทย

รวมถึงการติดตาม ข้อเรียกร้องของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความก้าวหน้า พร้อมมีข้อเสนอแนะ เป็นไปตามแผนงาน

ทั้งนี้ที่ประชุม ได้พิจารณาเห็นชอบ มาตรการคงสภาพการแก้ปัญหาการทำประมงผิดก.ม./IUU Fishing ตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป(EU) ต่อไป อย่างต่อเนื่อง

และเห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยให้อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ คกก.นโยบายการประมงแห่งชาติ

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คกก.นโยบายการประมงแห่งชาติ ให้เร่งติดตาม ความคืบหน้า แผนงานอย่างต่อเนื่อง

พร้อมสั่งการ คกก.เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิด ก.ม. โดยเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมง ทั้งการผ่อนปรนด้านการขาดแคลนแรงงาน และมาตรการลดผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกการทำประมงในภาพรวม ควบคู่กับ การคงประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ให้มีการทำประมงผิด ก.ม./IUU อย่างเด็ดขาด ต่อไป

พร้อมกำชับให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในแรงงานอุตสาหกรรมประมง อย่างจริงจังด้วย รัฐบาลยืนยัน แก้ปัญหาประมงครอบคลุม ทั้งระบบ และยั่งยืน

error: Content is protected !!