วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กแดง” ห่วงชาวสวน -เกษตรกร ขายผลิตผล ไม่ได้ช่วง CoViD สั่ง ทุกหน่วยทหาร ช่วย ซื้อ พืชผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล มาประกอบเลี้ยง-ให้ทหาร กิน

27 เม.ย. 2020
273

 

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนช์ จาก กองบัญชาการกองทัพบก ไปยัง ผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พลเอกอภิรัชต์ สั่งการให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะเกษตรกร ที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้

โดยให้หน่วยทหารทั่วประเทศสนับสนุนพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล

เช่น การซื้อพืชผลทางการเกษตรมาประกอบเลี้ยงในหน่วยทหาร

รวมถึง ขอให้พิจารณาสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลที่กำลังจะออกในช่วงนี้ ตามศักยภาพของหน่วย

error: Content is protected !!