วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ตรวจถึง ห้องนอน

26 เม.ย. 2020
370

 

“บิ๊กกบ”ตรวจ State Quarantine
โรงแรม บางกอก พาเลซ
รับ 198 คนไทย กลับจาก ออสเตรเลีย
กักตัว 14 วัน

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานที่ควบคุมแห่งรัฐ ( State Quarantine) ที่ โรงแรมบางกอกพาเลซ เขตราชเทวี กรุงเทพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านการดูแลความปลอดภัย การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

รวมทั้งด้านการคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม

ซึ่งโรงแรมนี้ มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และสามารถรองรับคนไทยที่จะเดินทางเข้าสู่กระบวนการด้านการดูแลสุขภาพตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไป

โดยวันนี้ (26 เมย.63) มีชาวไทยที่เดินทางกลับจากประเทศออสเตรเลีย ในเที่ยวบิน TG476 ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ขั้นตอนศุลกากร และการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ จำนวน 198 คน
ซึ่งได้นำไปเข้าสู่สถานที่ควบคุมแห่งรัฐ ( State Quarantine) มาเข้าพัก

โดย ก่อนหน้านี้ พลเอกประยุทธ์ นายกฯ ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ ต้อนรับ คนไทย และนักเรียนไทย กลุ่มนี้ ที่กลับ จากออสเตรเลีย โดยทำเนียบรัฐบาล ระบุในข่าวว่า มี 207 คน

error: Content is protected !!