วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

พา น้อง พลทหาร กลับบ้าน เยี่ยมยาย ที่ อยู่บ้านคนเดียว “ผู้การ สห.ทอ.”ฝาก นายอำเภอช่วยดูแล

26 เม.ย. 2020
1270

 

“ผู้การ ธ.ธง” กับ”พลทหาร ก้องสกาย”

นาวาอากาศเอก ธ.ธง ธรรมชูโชติ ผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ( ผบ.กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม. ) พา พลฯก้องสกาย เทียนทอง พลทหารประจำหน่วย เดินทาง จาก ทอ.ดอนเมือง มาเยี่ยม
คุณยาย ที่ บ้านพักที่ อ.บางปะหัน อยุธยา

เนื่องจาก คุณยาย อายุ76 อยู่บ้านคนเดียว

พลทหาร ก้องสกาย จึงมีความกังวลและห่วงใยคุณยายมาก ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด

น.อ. ธ.ธง ได้ประสาน ร.ต.ต.หญิงสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหันและ กิ่งกาชาด อำเภอบางปะหัน เข้าเยี่ยมและมอบของใช้ รวมถึงอาหารให้กับคุณยาย

ทั้งนี้ ทางอำเภอ ได้จัดทีมสาธารณสุข เข้าดูแล คุณยาย ให้ ในระหว่างที่พลทหาร ก้องสกาย ปฎิบัติหน้าที่ ที่ทอ. เพื่อคลายความกังวล

error: Content is protected !!