วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

เนียน!! ยืนๆ ขายผัก อยู่นี่ ไม่มีใครรู้หรอกว่า “ผบ.พล.” มาเอง

26 เม.ย. 2020
545

 

“ผบ.พล.ร.9” ออกสำรวจ ตลาด หลังสั่ง ทหาร นำพืชผัก ไข่ จาก โครงการ “ ทหารพันธุ์ดี “ มาขายราคาถูก ให้ชาวบ้าน เป็นยังไงบ้าง และเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพล น้องๆ พลทหาร ด้วย

“ผบ.หลอด” พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
ลงพื้นที่ ขายผัก ให้ชาวเมืองกาญจนบุรี ในราคาถูก เพราะเป็นผักและไข่ จากโครงการ ทหารพันธุ์ดี

มีทั้ง ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม ผักกวางตุ้ง ต้นหอม ผักชี เห็ดหูหนู เห็ดฟาง ไข่เป็ด

พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไปด้วยในตัว

และเยี่ยม น้องๆพลทหาร โครงการ
“ทหารพันธุ์ดี” ด้วย

โครงการ”ทหารพันธุ์ดี”เป็นโครงการตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อสะสมสำรองไว้สำหรับเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

อีกทั้งส่งเสริมให้ทหารได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรแบบปลอดภัย ปลอดสารพิษ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก

รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่หน่วยทหารสามารถผลิตได้จะพระราชทานให้กับ น้องๆ พลทหารที่ปลดประจำการ และมีความสนใจด้านการเกษตร ได้นำไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นการลดรายจ่าย ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้อีกด้วย

error: Content is protected !!