วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ถุงยังชีพ กลาโหม

ถุงยังชีพ กลาโหม

“รองปลัดกลาโหม” ลงพื้นที่ บางซื่อ -ดินแดง สำรวจความเป็นอยู่ชาวบ้าน ในชุมชน พร้อมแจกถุงยังชีพ ช่วยเหลือในเบื้องต้น


พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม มอบหมายให้ บิ๊กป้ำ พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ รอง ปลัดกลาโหม นำศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ประสานกับ ผอ.เขตดินแดง และผกก.สน.บางซื่อ รวมทั้งผู้นำชุมชนและสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ สำรวจความต้องการของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในชุมชนริมคลองบางซื่อ เขตดินแดง กทม.

และร่วมกันจัดหาสิ่งของบรรจุถุงยังชีพและจัดทำอาหารกล่องแจกจ่ายตามบ้านให้กับประชาชน จำนวน 630 คน 220 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

error: Content is protected !!