วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ไข่ ทหาร ไข่“ ทหารพันธุ์ดี “

26 เม.ย. 2020
297

 

“ผบ.พล.ร.9” เยี่ยมโครงการ “ทหารพันธุ์ดี”และร่วมกับ พลทหาร เก็บไข่ไก่ เพื่อนำไปจำหน่ายราคาถูก ให้ประชาชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในสถานการณ์ โควิดฯ

“ผบ.หลอด” พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9
กาญจนบุรี เยี่ยมโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” เป็นโครงการตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อสะสมสำรองไว้สำหรับเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

และยังส่งเสริมให้ทหารได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรแบบปลอดภัย ปลอดสารพิษ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานที่หน่วยทหารสามารถผลิตได้จะพระราชทานให้กับ น้องๆ พลทหารที่ปลดประจำการ และมีความสนใจด้านการเกษตร ได้นำไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นการลดรายจ่าย ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้อีกด้วย

​สำหรับการดำเนินโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของ กองพลทหารราบที่ 9
ได้รับพระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เมื่อ13กุมภาพันธ์ 2562

​​ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ประชาชนในทุกระดับได้รับปัญหาความเดือดร้อน

โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ได้นำพืชผักไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชน และในราคาที่ถูก เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการลดรายจ่าย

และการลดความเสี่ยง และลดการโอกาสติดเชื้อไวรัสให้กับประชาชน ที่จะต้องไปซื้อสินค้าในพื้นที่ที่มีการชุมนุมของคนเป็นจำนวนมากอย่างตลาดสด หรือ ตลาดนัด เป็นต้น

และที่สำคัญก็คือการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชน

โดยได้นำไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย ตั้งแต่13 เมษายน2563 เป็นต้นมา ผลผลิตมากกว่า 20 ชนิด ทั้ง ผักคะน้า ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม ผักกวางตุ้ง ต้นหอม ผักชี เห็ดหูหนู เห็ดฟาง ไข่เป็ด

error: Content is protected !!