วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

“โรงครัวพระราชทาน” ณ ชายแดนใต้

25 เม.ย. 2020
253

 

โปรดเกล้าฯให้ตั้ง “โรงครัวพระราชทาน”
ทหาร จัดรถครัวสนาม
ทำข้าวกล่องแจกชาวบ้าน บ้านบน
หมู่บ้าน ที่ถูกล็อคดาวน์ เพราะติดโควิดฯ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
เลี้ยงชาวบ้าน 500 คน

หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 46 และ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้จัดรถครัวสนาม (จาก ร.151 พัน.1) จัดตั้งเป็นโรงครัวพระราชทาน ทำอาหารกล่องพระราชทาน แจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ้านบน ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นหมู่บ้านควบคุม (ล็อกดาวน์) จากกรณีตรวจพบมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จึงทำให้ต้องปิดหมู่บ้าน เฝ้าสังเกตุอาการและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งได้ทำการปิดหมู่บ้านในระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2563

ทั้งนึ้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา(ศอญ. จอส.)พระราชทาน แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพ

ทั้งนี้ การประกอบเลี้ยงแจกจ่ายอาหารกล่องพระราชทาน ให้ ประชาชนจำนวน 206 ครัวเรือน กว่า 500 คน แจกจ่ายเฉลี่ยวันละ 1,800 กล่อง 3 มื้อ

 

:กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

error: Content is protected !!