วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

25 เม.ย. 2020
294

แซนด์วิช ปลา
ลุ่มหนองนาโมเดล
บ่อตะพัก
ขุดหลุมขนมครก
คลองไส้ไก่
ฝายเเม้ว -เก็บกักนำ้
ฝึกให้ “พลทหาร “ก่อนปลดฯ

นอกจาก จิตวิญญาณความเป็นทหาร ที่จะติดตัวน้องๆพลทหาร เมื่อปลดฯ กลับบ้านไป …. แล้ว วิชาการ เกษตรทฤษฏีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ….จะทำให้ น้องๆ พาชุมชน อยู่รอด

ร.111 จัดการอบรมการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ น้องๆพลทหาร ที่จะปบดประจำการ 30 เมย.นี้ นำไปขยายผลต่อยอด ในชุมชนตนเอง เมื่อกลับไปอยู่บ้าน และเพื่อเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว

โดยใช้เวลาฝึกอบรม 3 วัน ในห้วง 22-24 เม.ย.63 ที่ผ่านมา

น้องๆพลทหาร ได้ลงมือจับจอบ จับเสียม ลงมือทำเองทุกขั้นตอน ท่ามกลางเเดดร้อนระอุ

ทั้งการยกร่องจัดเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูก ด้วยวิธีห่มดิน. ให้ดินเลี้ยงพืช
การปลูกพืช 5 ระดับ

การเก็บกักนำ้โดยการขุดหลุมขนมครก ทำคลองไส้ไก่ เเละฝายเเม้ว

การทำ “ลุ่มหนองนาโมเดล”ทำบ่อตะพัก เเละเเซนด์วิชปลา

โดย ผู้การโอ่ง พันเอก เอกอนันต์เหมะบุตร ผบ.ร.111 และ บรรดาผบ.พัน ตลอดจน ผบ.หน่วยทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ โดยพร้อมเพรียง

เเละ 1 เดือนหลังจากนี้….,สิ่งที่น้องๆพลทหาร ได้มอบให้ไว้ พล.ร.11

คือ ดินที่สมบูรณ์ไปด้วยเเร่ธาตุ และ บ่อเลี้ยงปลาที่อุดมไปด้วยอาหาร. ซึ่งหน่วยจะนำไปเริ่มต้นโครงการผลิตอาหารเพื่อไว้แจกจ่ายกำลังพลต่อไป

 

error: Content is protected !!