วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

ไม่ใช่ ทหารแตงโม แต่แค่ ทหาร กินแตงโม ช่วยเกษตรกร ชาวสวนแตง

25 เม.ย. 2020
330

 

“ผู้พันเอก” พันโท รณรงค์ เส็งมี ผบ.ร.111 พัน.2 ฉะเชิงเทรา ส่งทหารลงพื้นที่ สำรวจว่า เกษตรกร ชาวสวน ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการขายผลผลิต ไม่ได้ จากสถานการณ์โควิดฯ….. โดยให้ หน่วยช่วยซื้อผลไม้ เพื่อนำมาเป็น ผลไม้ ในมื้ออาหาร ของ กำลังพล และ พลทหาร เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือเกษตรกร ไปด้วยในตัว

โดย สัปดาห์นี้ ไปช่วยซื้อแตงโม เกษตรกรในพื้นที่ใกล้หน่วย ที่ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

error: Content is protected !!