วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ทหารพรานใหม่ ใต้

25 เม.ย. 2020
185

ทหารพรานใหม่ ใต้
เข้ารายงานตัว
ก็ต้อง โดนกักตัว 14 วัน
ก่อนส่งไปฝึก ที่ รร.ทหารพรานทบ.
“ผู้การทหารพราน43” ปราม ลูกน้อง
ลั่นจะไม่ยอมทำให้ ใคร มาทำลายชื่อเสียงของหน่วย

โดย17 ทหารพรานใหม่ของ กรมทหารพราน43 จะกักตัว 14 วัน ใน ที่กักตัวของหน่วย เพื่อป้องกันการเผยแพร่ไวรัสโควิด -19

ในระหว่าง กักตัว ก็จะทำความรู้จัก หน่วย และสมาชิกในหน่วย และ
เตรียมตัวสำหรับการเข้ารับการ ฝึก หลักสูตรอาสาสมัครทหารพราน(อส.ทพ.)เบื้องต้น รุ่นที่3 ที่จะเริ่มฝึก 9 พค.นี้ ทั้ง 22 กรมทหารพราน ที่ รร.ทหารพราน ทบ. ปากช่อง นครราชสีมา

ผู้การเก๋ พันเอก หาญพล เพ็ชรม่วง ผบ.ทหารพราน43 พบปะ ต้อนรับ 17 ทหารพรานใหม่ ปราม ลูกน้อง
ลั่นจะไม่ยอมทำให้ ใคร มาทำลายชื่อเสียงของหน่วย

ยัน ยึดมาตรการป้องกันยึดถือ คู่มือทหารต้านภัยโควิด – 19 ของ ทบ.เป็นแนวทางการปฏิบัติ

error: Content is protected !!