วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

หลวงพ่อ หลวงพี่ แม่ชี มาแล้ว!!

24 เม.ย. 2020
417

171 พระสงฆ์-แม่ชี-ผู้ปฏิบัติธรรม ชุดแรก จากอินเดีย ถึงไทย แล้ว “ เทวัญ- บิ๊กเบิร์ด” รอรับ …ก่อนนิมนต์ 104 พระสงฆ์ ไปกักตัว ที่ “H2do Residence “จ.สมุทรปราการ พระสังฆาธิการ ในพื้นที่ดูแล ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมด เข้า โรงแรม รัตนโกสินทร์

พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)

พร้อมด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ เสธ.ไก่อู พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ พระสงฆ์ 104 รูป แม่ชี 11 คน และผู้ปฏิบัติธรรม 56 คน รวม171 คน ที่เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย

โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD9123 ที่สนามบินดอนเมือง

ซึ่งคณะสงฆ์และผู้โดยสารทุกคน ผ่านกระบวนการตามมาตรฐานที่ศูนย์ EOC กำหนด

จากนั้นจะนำผู้โดยสารไปยังพื้นที่ State Quarantine

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมอบหมาย

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม กล่าวว่า วันนี้ 24เมย. และ25 เม.ย.63 พระสงฆ์ จำนวน 226 รูป รวมทั้งแม่ชี ผู้แสวงบุญ และผู้ตกค้างในอินเดีย จำนวน 116 คน ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย จะเดินทางกลับไทย โดยสายการบิน Air Asia (เช่าเหมาลำ) จำนวน 2 เที่ยวบิน ในเส้นทางคยา – กรุงเทพฯ ( ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง )

เที่ยวบินแรก 24 เม.ย.63 เวลา 1510 และเที่ยวบินถัดไปใน 25 เม.ย.63 เวลา 1510 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ส่วนการกักตัวควบคุมโรค นั้น จะแยกพระสงฆ์ทุกรูป เข้าพักในพื้นที่ H2do Residence จ.สมุทรปราการ อยู่ในการกำกับของพระสังฆาธิการในพื้นที่

สำหรับผู้แสวงบุญทั้งหมด แยกเข้าพัก โรงแรม รัตนโกสินทร์ กทม. ภายใต้การดูแลของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

: โฆษกกลาโหม-กรมประชาสัมพันธ์

error: Content is protected !!