วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

“พลทหาร” ผู้เสียสละ

24 เม.ย. 2020
1584

 

67 พลทหาร
จาก455 นายที่
‪สั่น ระฆัง
หลังตัดสินใจ
“อยู่ต่อ”พล.ร.11 กองพลStryker
สมัครเป็น พลทหาร ต่ออีก1 ปี

ท่ามกลางเสียงปรบมือ ชื่นชม จากทั้ง ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนพลทหาร
ที่ส่วนใหญ่ อยากจะกลับบ้าน และไปเลือกเส้นทางชีวิต อื่น บางคนมีหนทางแล้ว แต่บางคน ก็ไปลุ้นอนาคตกันต่อไป แม้กองทัพจะจูงใจ ด้วยสิทธิพิเศษต่างในการ เข้า รร.นายสิบ ทบ. และเป็นทหารต่อ

ทั้งนี้ หลังจากที่สถานการณ์CoViD-19 ทำให้ เลื่อนการเกณฑทหาร จาก 1-12 เมย. เป็น 23 กค.26สค.2563 ทำให้ กองทัพ ขาดกำลังพล ระดับ พลทหาร เข้ามาทดแทน คนที่ปลดฯ. จึงใช้การให้สมัครใจอยู่ต่อ แทน

พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11 จัดกิจกรรม พบปะพลทหาร โดย เชิญ พลตรีมานพ แฝดกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. ซึ่งถือเป็น ตัวอย่างของ นายทหารชั้นนายพลของกองทัพบก ที่มีจุดเริ่มต้น จากพลทหารมาก่อน จนมีความเจริญก้าวหน้าได้เป็นนายทหารชั้นยศนายพลในปัจจุบัน มาเป็น ผู้บรรยายพิเศษให้เเก่ พลทหารกองประจำการ ของ พล.ร.11 และ นขต.พล.ร.11 ที่จะปลดประจำการในผลัดนี้ ได้รับฟัง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการสมัครใจรับราชการต่อไป

สำหรับ ในส่วนของพลทหารกองประจำการของ บก.เเละร้อย พล.ร.11 และ นขต.พล.ร.11 ที่จะปลดประจำการในผลัดนี้ ตั้งเเต่ 1 พ.ค.63 มีจำนวนทั้งสิ้น 455 นาย

ซึ่งจากการ พบปะ ประชาสัมพันธ์ เเละ สร้างแรงจูงใจจาก ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง นั้น
ได้ทำให้ ปัจจุบัน ( 24 เม.ย. ) ยอดทหารของ พล.ร.11 และ นขต. ที่สมัครใจ มีจำนวน 67 นาย คิดเป็น 14.72 % ของจำนวนทหารกองประจำการ ที่จะปลดฯ ทั้งหมดของหน่วย

ทั้งนี้ หลังจากการบรรยายพิเศษ เสร็จสิ้นผบ.หน่วย ทุกระดับของ พล.ร.11 ได้เข้าพบปะ เพื่อสร้างเเรงจูงใจให้กับน้องๆพลทหารโดยใกล้ชิด อย่างต่อเนื่อง

ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่ได้เกิดวิกฤติ COVID -19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะทำให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ำ มีการลดการจ้างงาน รวมถึงการลงทุนในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดผล ต่อการว่างงานในอนาคต ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่ถูกเลิกจ้างและผู้ที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอน นั้น

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. มีความห่วงใยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ตั้งเเต่ 1 พ.ค. 63 นี้ จึงได้กำหนดนโยบาย และสั่งการ ให้หน่วยทหารในกองทัพบกทุกหน่วย ประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจ ให้ทหารซึ่งจะปลดประจำการ สมัครใจรับราชการต่อ

error: Content is protected !!