วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

“ The Road to Honor “ เส้นทางสู่เกียรติยศ

24 เม.ย. 2020
321

 

“กองพลStryker” เชิญ “นายพล” ที่มาจาก “พลทหาร” พบปะ พูดคุย เล่าเรื่องราวชีวิต ให้ “พลทหาร” ฟัง หลังจูงใจให้ สมัครใจเป็นทหารต่อ อีก1ปี… เผย พล.ร.11 มีพลทหาร ปลด 455 นาย มี “สั่นกระดิ่ง” สมัครใจ เป็นต่อ 67 นาย

“ผบ.ปู” พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11 เชิญ พลตรีมานพ แฝดกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิทบ. ซึ่งถือเป็น ตัวอย่างของ นายทหารชั้นนายพลของกองทัพบก ที่มีจุดเริ่มต้น จากพลทหารมาก่อน จนมีความเจริญก้าวหน้าได้เป็นนายทหารชั้นยศนายพลในปัจจุบัน

มาเป็น ผู้บรรยายพิเศษให้เเก่ พลทหารกองประจำการ ของ พล.ร.11 และ นขต.พล.ร.11 ที่จะปลดประจำการในผลัดนี้ ได้รับฟัง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการสมัครใจรับราชการต่อไป

สำหรับ ในส่วนของพลทหารกองประจำการของ บก.เเละร้อย พล.ร.11 และ นขต.พล.ร.11 ที่จะปลดประจำการในผลัดนี้ ตั้งเเต่ 1 พ.ค.63 มีจำนวนทั้งสิ้น 455 นาย

ซึ่งจากการ พบปะ ประชาสัมพันธ์ เเละ สร้างแรงจูงใจจาก ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง นั้น
ได้ทำให้ ปัจจุบัน ( 24 เม.ย. ) ยอดทหารของ พล.ร.11 และ นขต. ที่สมัครใจ มีจำนวน 67 นาย คิดเป็น 14.72 % ของจำนวนทหารกองประจำการ ที่จะปลดฯ ทั้งหมดของหน่วย

ทั้งนี้ หลังจากการบรรยายพิเศษ เสร็จสิ้นผบ.หน่วย ทุกระดับของ พล.ร.11 ได้เข้าพบปะ เพื่อสร้างเเรงจูงใจให้กับน้องๆพลทหารโดยใกล้ชิด อย่างต่อเนื่อง

ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบัน ที่ได้เกิดวิกฤติ COVID -19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะทำให้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ำ มีการลดการจ้างงาน รวมถึงการลงทุนในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดผล ต่อการว่างงานในอนาคต ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่ถูกเลิกจ้างและผู้ที่มีรายได้ที่ไม่แน่นอน นั้น

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. มีความห่วงใยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ตั้งเเต่ 1 พ.ค. 63 นี้ จึงได้กำหนดนโยบาย และสั่งการ ให้หน่วยทหารในกองทัพบกทุกหน่วย ประชาสัมพันธ์ สร้างแรงจูงใจ ให้ทหารซึ่งจะปลดประจำการ สมัครใจรับราชการต่อ

error: Content is protected !!