วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

พล.ม.3 เปิด Unit School ทหารม้า สอน เรื่อง “รถถังจีน VT-4” หลักสูตร ผู้ชำนาญการทหารม้ารถถัง VT-4″

24 เม.ย. 2020
624

 

พลตรีสมบัติ จินดาศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกโรงเรียนในหน่วยทหาร (Unit School) ของหน่วยกองพันทหารม้าที่ 21 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

โดยมี พันเอกณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และพันโทวีระโชค การภักดี
ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 21 ต้อนรับ

พลตรีสมบัติ ได้แนะนำ เกี่ยวกับการฝึก/การเรียนการสอนในหน่วยทหารหลักสูตร “ผู้ชำนาญการทหารม้ารถถัง VT-4” ซึ่งเป็นรถถังรุ่นใหม่ที่หน่วยได้รับแจกจ่ายจากกองทัพบกเมื่อปี 61

โดยหน่วยได้จัดกำลังพลครูฝึกส่วนหนึ่งไปฝึกอบรมจากประเทศผู้ผลิตคือประเทศจีน และศูนย์การทหารม้า แล้วนำมาฝึกขยายผลให้แก่กำลังพลเพื่อให้มีความรู้ความชำนาญ สามารถใช้รถถังชนิดใหม่นี้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกำลังรบหลักที่มีพลานุภาพสูงของกองทัพบกได้ต่อไป

ภายหลังการตรวจเยี่ยมการฝึก พลตรีสมบัติ ได้พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกำลังพลและครอบครัวบริเวณบ้านพักภายในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งหน่วยดำเนินมาตรการด้านพิทักษ์พล งดการลาพักและจำกัดการออกนอกค่ายไม่เกินเวลา 21.00 น.ด้วย

ในฐานะที่เคยรับราชการในหน่วยกองพันทหารม้าที่ 21 ตั้งแต่จบรับราชการใหม่ จนเป็นผู้บังคับกองพัน จึงมีความผูกพันและสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

error: Content is protected !!