วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กแดง” ย้ำทหาร สำนึกในบุญคุณแผ่นดิน

24 เม.ย. 2020
322

 

ขอบคุณ “พลทหาร” ที่จะปลดประจำการ ที่ตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่กับกองทัพบก ขอเป็น “พลเมืองที่ดี”ของประเทศ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ สำนึกบุญคุณของแผ่นดิน ประพฤติตนตามกรอบของกฎหมาย มีวินัยในตนเอง/ เสนอ”พลทหาร”ยืดปลดฯ สมัครอยู่ต่อเพื่อครอบครัว ในช่วง เศรษฐกิจชะลอตัว จากสถานการณ์ COVID-19


พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนช์ กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ
ที่กองบัญชาการกองทัพบก

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า พลเอก อภิรัชต์ ขอบคุณ ผู้บังคับหน่วย ที่ได้ช่วยกันถ่ายทอดความห่วงใยของ ผู้บัญชาการทหารบก ด้วยการพูดคุย ให้ข้อมูล สร้างแรงจูงใจกับทหารกองประจำการที่จะปลดฯ ให้สมัครใจอยู่รับราชการต่อ

พร้อมย้ำในเจตนารมณ์ของกองทัพบกที่จัดทำโครงการนี้ มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อทหารกองประจำการที่สมัครใจอยู่ต่อเป็นสำคัญ ที่จะได้มีโอกาสสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต สามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว จากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทหารที่จะปลดฯ

สำหรับทหารที่กำลังจะปลดประจำการ
พลเอก อภิรัชต์ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยประกอบพิธีอำลาชีวิตราชการทหารของทหารกองประจำการอย่างสมเกียรติ

พร้อมดูแลเรื่องสิทธิ ค่าตอบแทน ทั้งที่ปฏิบัติงานในหน่วยปกติและหน่วยสนามให้ครบถ้วนเรียบร้อย

และในโอกาสนี้ พลเอก อภิรัชต์ ได้ฝากคำอำนวยพรและคำขอบคุณไปยังทหารกองประจำการที่จะปลดฯ โดยกล่าวว่า “ขอบคุณ ในความตั้งใจของทุกนายที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับกองทัพบก ขอให้ทุกคนดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ สำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ประพฤติตนตามกรอบของกฎหมาย มีวินัยในตนเอง

สำหรับประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับจากหน่วยทหารตลอดระยะเวลาประจำการขอให้นำไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมและครอบครัว เป็นตัวอย่างที่ดีให้ชุมชน พร้อมกับประกอบอาชีพที่สุจริตต่อไป

error: Content is protected !!