วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

จะวันนี้ หรือวันไหน ทหารไทย ก็ยังต้องเฝ้า เขาพระวิหาร ร่วมกับทหารเขมร

24 เม.ย. 2020
370

 

“ผบ.พล.ร.3”
เยี่ยม ให้กำลังใจ ทหาร เขาพระวิหาร
เยี่ยมถึงฐาน ดูแลความเป็นอยู่ ในยุคโควิดฯ

พลตรีสวราชย์ แสงผล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พร้อมด้วยคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม กองพันทหารราบที่ 12 ที่จัดกำลังจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ที่มาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศด้านชายแดน ไทย – กัมพูชา ให้กับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี

โดย ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย พร้อมกับตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของกำลังพลที่ฐานปฏิบัติการ มาตรการในการป้องกันโควิดฯ

และพบปะให้กำลังใจ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่

error: Content is protected !!