วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ผักตบชวา ปัญหา ที่แก้ไม่จบ

24 เม.ย. 2020
833

 

“บิ๊กป้อม”สั่ง เร่งกำจัดผักตบชวา ก่อนน้ำหลากฤดูฝน แนะใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA พบแน่นมาก25 จุด เผยกำจัดแล้ว 989,922 ตัน ขอคนริมน้ำร่วมมือ รัฐแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯเป็นประธานการประชุม จัดทำแผนการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช เพื่อเตรียมการรองรับ น้ำหลากในฤดูฝน ครั้งที่ 1/2563 ที่ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (สทนช.)อาคารจุฑามาศ ถ.วิภาวดีรังสิต

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ได้รับทราบ ผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ทั่วประเทศ ตั้งแต่ ต.ค.62 ถึง มี.ค.63 โดยมี กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ในภาพรวม และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอื่นๆได้แก่ กรมชลประทาน ,กรมเจ้าท่า ,กทม. และกรมการปกครอง ซึ่งได้ดำเนินการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง สามารถกำจัดได้แล้วรวมทั้งสิ้น 989,922 ตัน

จากนั้น ที่ประชุมได้นำข้อพิจารณาของ กนช. เมื่อการประชุมวันที่ 13 เม.ย.63 ที่ผ่านมา โดยให้นำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ที่แสดงถึงการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำ และแหล่งน้ำจำนวน 25 จุด

โดยมีการแบ่งมอบ พื้นที่รับผิดชอบ ให้หน่วยต่างๆดังนี้ กรมชลประทาน 13 จุด ,กรมเจ้าท่า 4 จุด ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 จุด และกรมโยธาธิการและผังเมือง 3 จุด พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการปฏิบัติให้ กนช.ทราบโดยเร็ว

พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้ง ผวจ.ในพื้นที่ทุกจังหวัด ได้กำชับหน่วยงานในกำกับให้เร่งรัดการดำเนินงานทั้งจนท.รัฐ ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เรือท้องแบน และประสานภาคประชาชน ชมรมคนริมน้ำ ร่วมสนับสนุน

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ทุกหน่วย มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน ภายใต้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากฤดูฝน ให้ไหลลงสู่ทะเลได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน ได้อย่างทันท่วงที

ในขณะเดียวกัน ต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ด้วยต่อไป โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นความห่วงใยที่สำคัญของรัฐบาล

error: Content is protected !!