วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

“จุฬาราชมนตรั” เศร้า! เหมือนท่าน จะ ร้องไห้ ! พูดถึง โรคระบาด โควิด-19

23 เม.ย. 2020
166

 

ขณะ ประกาศ ให้วันที่24 เมย.2563
เป็นวันที่1 ของ เดือนรอมฎอน
ฮิจเราะห์ศักราช 1441
หลัง มีผู้เห็นดวงจันทร์ในคืนนี้
พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติศาสนกิจ ให้ปลอดภัยจาก โรคระบาด CoViD-19
พร้อมอวยพรให้ โรคระบาดนี้หมดไป
แนะให้ ใคร่ครวญด้วยศรัทธาว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ เป็นสัญญาณจากอัลเลาะห์. พระผู้เป็นเจ้า มาทำให้มนุษย์ ตระหนักคิด ไม่หลงไปกับความเจริญทางวัตถุ “

เหมือน “จุฬาราชมนตรี” ท่านจะร้องไห้ ในช่วงที่ ระบุว่า โรคระบาดนี้ …. ท่านเงียบเสียงไปช่วงหนึ่ง พร้อมใบหน้าเศร้า

“ขอให้ทุกท่านใคร่ครวญด้วยศรัทธาว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ เป็นสัญญาณจากอัลเลาะห์……..(หยุดพูด ชั่วขณะ)

พระผู้เป็นเจ้า มาทำให้มนุษย์ ตระหนักคิด ไม่หลงไปกับความเจริญทางวัตถุ

จึงขอให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์นี้ ในช่วงสำคัญนี้ประกอบคุณงามความดี เพื่อยังความพอพระทัยต่อพระองค์ต่อไป”

จาก ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

error: Content is protected !!