วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

Unit school- 101 พล.ร.6 จัดคอร์ส ทบทวน ความรู้-การฝึก ในหน่วยทหาร ในยุค CoViD ที่ทหาร ต้องงดการฝึกภาคสนาม งดการรวมตัว

23 เม.ย. 2020
784

 

พลตรีอดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ตรวจเยี่ยมการฝึก โรงเรียนในหน่วยทหาร (Unit School) ของหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 และกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6 ณ สนามฝึกของหน่วย ภายในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

ตามนโยบายของผบ.ทบ. ที่ให้หน่วยปรับการจัดการฝึกในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หน่วยไม่สามารถจัดการฝึก เป็นปกติได้

จึงให้จัดการฝึกในรูปแบบการจัดตั้งโรงเรียนในหน่วยทหาร (Unit School) นำกำลังพลเข้ารับการฝึกทบทวนพื้นฐานทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วยขนาดเล็ก เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่ มีความพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตลอดเวลา

พร้อม ให้กำลังใจแก่กำลังพลทุกนายให้มีความตั้งใจรับการฝึก มีความตระหนักรู้ และระมัดระวังตนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้มีความพร้อมในการออกช่วยเหลือประชาชนเมื่อได้รับคำสั่ง

error: Content is protected !!