วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

“จ่าจำปา”พ้นโทษ!! ได้กลับบ้าน หาแม่แล้ว หลัง ได้ ลดโทษ จาก จำขัง 45 วัน เหลือ 7 วัน ครบวันนี้

23 เม.ย. 2020
801

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการดูแลมารดาซึ่งป่วยหนัก ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

และ จ.ส.อ.พีระศักดิ์ จำปา ได้ยอมรับว่ากระทำผิดวินัยทหารจริง ประกอบกับที่ผ่านมาเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ ส่งผลดีต่อทางราชการและไม่เคยกระทำผิดวินัยร้ายแรงมาก่อน

จึงสมควรลงทัณฑ์จำขังโดยมีกำหนดเวลา 7 วันตั้งแต่วันที่ 17 – 23 เม.ย. 63 นั้น

วันนี้ พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 สั่งการให้ รับตัว จ.ส.อ. พีระศักดิ์ กลับไปดูแลมารดาที่บ้านพัก อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

พร้อมทั้งจัดทีมแพทย์ จาก พัน.สร.5 และนายทหาร,นายสิบพยาบาล ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วย

error: Content is protected !!