วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“บิ๊กแดง” สั่ง หน่วยพิจารณา บรรจุ พลทหาร -กำลังสำรอง เป็นข้าราชการทหาร ให้มากขึ้น

23 เม.ย. 2020
324

“บิ๊กแดง”
สั่ง หน่วยพิจารณา
บรรจุ พลทหาร -กำลังสำรอง เป็นข้าราชการทหาร ให้มากขึ้น
เน้น การรับสมัครนักเรียนนายสิบ-นายทหารชั้นประทวน
จูงใจ คนเป็นทหาร มากขึ้น พอใจ มาตัวเลข พลทหาร สมัครใจ อยู่ต่อมากขึ้น ก่อนถึงกำหนดปลด 30 เมย.นี้ ห่วง ปลด ไป ไม่มีงานทำ

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนช์ กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ
ที่กองบัญชาการกองทัพบก

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า พลเอกอภิรัชต์ ยังคงให้ความสำคัญกับโครงการสมัครใจอยู่ต่อของทหารกองประจำการ ที่จะปลดฯ ซึ่งขณะนี้มียอดผู้สมัครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

พร้อมแสดงความห่วงใยถึงทหารที่จะปลดฯ ว่า จะมีอาชีพงานรองรับหรือไม่ โดยกำชับให้ผู้บังคับหน่วยได้มีการพูดคุยแนะนำในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นข้าราชการทหาร

โดยให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีพื้นฐานที่เคยผ่านระบบการตรวจเลือกทหาร หรือระบบกำลังสำรองมาก่อน โดยเฉพาะการรับสมัครนักเรียนนายสิบและนายทหารชั้นประทวน ที่กองทัพบกกำลังพิจารณาปรับระบบให้มีการรับสมัครจากผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการมาก่อนเป็นสำคัญ

พลเอกอภิรัชต์ ย้ำถึงการดำรงตนเป็นผู้บังคับหน่วยที่ดี มีการพัฒนาตนเอง ทั้งความรู้ ภาษาอังกฤษ สมรรถภาพร่างกาย และการบริหารจัดการหน่วยตามหลักนิยม โดยเฉพาะการบริหารจัดการกำลังพล

เน้นการให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของนายทหารชั้นประทวน และทหารกองประจำการ ถือว่าเป็นกำลังหลักที่ขับเคลื่อนในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุตามนโยบายของกองทัพบก

error: Content is protected !!