วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

Good Heart Good Health

23 เม.ย. 2020
200

 

“หมอ สิน”
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

เผยว่า 22 เมย.2563 มีผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวออกนอกเคหสถาน 617 รายเพิ่มขึ้น 63 ราย ตักเตือน 102 คนดำเนินคดี 515 คน

ผู้ชุมนุมมั่วสุม 106 รายเพิ่มขึ้น 51 ราย ตักเดือน 2 คนดำเนินคดี 104 คน

ส่วนจะมีการลดด่านตรวจฯลงหรือไม่ เนื่องจากว่าการกระทำความผิดไม่ได้อยู่บนท้องถนน แต่อยู่ในชุมชนหรืออยู่ที่บ้านมากกว่าในกรณีมั่วสุม

โดยจะพิจารณาเพิ่ม “สายตรวจ”เข้าไปในชุมชนแทน

แล้วเปิดช่องให้เพื่อนบ้านโทรรายงานทางช่องทาง 191 หรือ 1599 เพื่อให้เบาะแสผู้ที่ไม่ปฏิบัติตัวตามกฎหมาย

คดีสะสมของการออกนอกเคหะสถานรวม 16,179 ราย
ตักเดือน 299 ราย
ดำเนินคดี 13,196 ราย

กรณีมั่วสุมตักเดือน 105 ราย ดำเนินคดี 1,730 ราย รวม 1,835 ราย

error: Content is protected !!