วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

Mask แทน ความห่วงใย

 

ทหารพรานหญิง ทพ.48 ลงพื้นที่ บ้านโต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส พบปะแจก หน้ากากอนามัย ให้คำแนะนำ การดูแลตนเอง จากเชื้อโควิดฯ ที่ถูกต้อง

พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ส่ง “ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ลงพื้นที่
ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส แจกหน้ากากอนามัย

พร้อมรถกระจ่ายเสียง แนะสอนการล้างมือที่ถูกวิธีให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด- 19
ตามโครงการ “ตระหนัก ใส่ใจ ห่างไกล โควิด – 19”

โดยมี ชุดสันติสุขที่ 404 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมด้วย

:กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

error: Content is protected !!