วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

ไม่ใช่แค่ ชุมชนในกรุงเทพฯ แต่ ถุงพระราชทาน จะมอบให้ชาวบ้าน ในชุมชนคนรายได้น้อย เดิอดร้อน เขตปริมณฑล ด้วย ชาว สมุทรปราการ ปลื้มใจ ได้ถุงพระราชทาน

23 เม.ย. 2020
235

 

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา พระราชทาน กองทัพภาค1 ถามความรู้สึกชาวบ้าน ใน 341 ชุมชน/ตำบล 12,280 ครัวเรือน สมุทรปราการ ที่ได้รับ”ถุงพระราชทาน”

พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1 ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานในพื้นที่ จ.สมุทราปราการ เพิ่มเติม จำนวน 4,414ถุง โดยมี พล.ร.11 เป็นหน่วยรับผิดชอบพื้นที่

ผู้ได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 341 ชุมชน/ตำบล 12,280 ครัวเรือน รวมถุงยังชีพพระราชทานทั้งสิ้น 12,280 ถุง

ยังความปลาบปลื้มและตื้นตันใจในพระมหากรุณาธิคุณสู่ประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19

ศอญ.จอส.พระราชทาน ได้มีแนวทางช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19 และดำเนินการสำรวจข้อมูลประชาชนผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่มีความเดือดร้อนและสมควรได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน และดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนตามบัญชีเป้าหมายในเขต กทม. และปริมณฑล

คลิป: ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1

error: Content is protected !!