วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ซาบซึ้งใจ !!

23 เม.ย. 2020
195

 

ทหารพราน 43
พร้อมใจกัน บริจาคเงินเดือนตัวเอง
ทำหน้ากาก ข้าวสาร อาหารแห้ง ทำอาหาร ขนม แจกชาวบ้าน ที่ปัตตานี
พร้อมแนะนำ การป้องกันโควิดฯ

แม้เงินเดิอนทหารพราน จะไม่กี่บาท แต่บรรดา ทหารพราน กรมทหารพรานที่43 ก็พร้อมใจกัน บริจาคเงินเดือนบางส่วน ลงขันกันเป็น กองทุนกลาง เพิ่อไว้ช่วยเหลือชาวบ้าน ในสถานการณ์โควิดฯ ที่กำลังระบาดในชายแดนใต้ ในการทำหน้ากากผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง ทำอาหาร และขนม แจกชาวบ้าน ทรายขาว โคกโพธิ์ ที่ปัตตานี พร้อมให้ความรู้ในการใส่หน้ากากที่ถูกต้อง การล้างมือ ที่ถูกตัอง และการระมัดระวังตนเอง ให้ชาวบ้านรู้แบบบอกเล่า ด้วย

โดยมี “ผู้การเก๋” พันเอก หาญพล เพ็ชรม่วง ผบ.ทหารพราน 43 ร่วมด้วย ตามไอเดียของ ทหารพราน ลูกน้อง…. ทำชาวบ้าน ซาบซึ้งใจ!!

error: Content is protected !!