วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

ปิดด่าน ชั่วคราว!

22 เม.ย. 2020
90

 

“หัวหน้า ศปม.” เผย ปิดด่าน สะเดา สงขลา ชั่วคราว งดคนไทยข้ามจากมาเลเซีย เข้าทางด่านนี้ หลังพบ จนท.ด่านติดเชื้อ โควิดฯ พร้อมทำความสะอาด…. ขอความร่วมมือ พี่น้องไทยมุสลิม ช่วงเดือนรอมฎอน ยึดมาตรการเข้ม กันโควิดฯ งดละหมาดที่มัสยิด. สวมหน้ากาก ตลอด

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) จ.สงขลา

เพื่อนำความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ส่วนกรณีพบเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจุดผ่านแดนถาวรด่านสะเดา จ.สงขลา ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 นั้น พลเอกพรพิพัฒน์ กล่าวว่า เบื้องต้นได้ส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว

และได้มีคำสั่งปิดด่านสะเดาไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

พร้อมทั้งทำความสะอาดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ซึ่งระหว่างนี้จะมีการเปิดใช้ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ทดแทน

สำหรับการปฏิบัติของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดาในวันนี้นั้น พบว่ามีจำนวนประชาชนลงทะเบียนผ่านด่านเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้อยู่บ้าง แต่ก็ไม่เป็นปัญหาเนื่องจากการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย

และเนื่องในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ที่พี่น้องชาวมุสลิมต้องปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอดและการทำกิจกรรมต่าง ๆ นั้น ขอความร่วมมือพี่น้องชาวมุสลิมทุกท่านโปรดร่วมกันปฏิบัติตนในช่วงเดือนรอมฎอนอย่างถูกต้องและเหมาะสม

โดยขอให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน รักษาระยะห่างทางสังคมในขณะออกไปจับจ่ายซื้ออาหาร หลีกเลี่ยงการอยู่กับคนหมู่มาก

ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปละหมาดที่มัสยิดโดยขอให้ละหมาดที่บ้านแทนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไป

error: Content is protected !!