วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

“ป้องกันเรือรบไทย จากภัย COVID-19”

22 เม.ย. 2020
474

 

“เรือหลวงจักรีนฤเบศร” เป็นต้นแบบนำร่อง มาตรการป้องกัน โควิดฯ ในเรือรบ และดูแลกำลังพลประจำเรือ ให้ปลอดจากโควิดฯ….และการดูแลรักษาความสะอาดเรือ

ทั้งตอนเรือจอด และออกทะเล เพิ่อไม่ให้เกิดปัญหา ทหารติดเชื้อ เหมือนเรือรบต่างประเทศ

พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด และ คุณกริช นนทฤทธิ์ พร้อมด้วย พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผอ.สง.ปรมน.ทร.ที่ปรึกษาชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (ชมรม พสบ.ทร.) พร้อม แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์
นำแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือชนิดน้ำ จำนวน 100 ลิตร มอบให้กับ เรือหลวงจักรีนฤเบศร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ

ในโครงการ“ป้องกันเรือรบไทย จากภัย COVID-19”

โดยมี นาวาเอก จรัญ วทัญญู ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นผู้รับมอบ

ที่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ท่าเทียบเรือจุกเสม็ด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

error: Content is protected !!