วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

เยี่ยมด่าน รัตภูมิ

22 เม.ย. 2020
328

 

“บิ๊กกบ” เยี่ยมด่านตรวจ ที่รัตภูมิ รอยต่อ สงขลา -พัทลุง เพิ่อให้กำลังใจ จนท. และมอบสิ่งของ แทนความห่วงใย

หลัวจาก ลงพื้นที่ ด่านสะเดา สงขลา ตรวจการคัดกรองโรค คนไทยที่กลับจาก มาเลเซีย พร้อมให้กำลังใจ จนท. -มอบของขวัญ และความห่วงใย จาก “นายกฯ” และเยี่ยม Local Quarantine ที่ โรงแรม M SOHO อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แล้ว

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ในฐานะ หัวหน้า ศปม.
ได้เยี่ยมด่านตรวจคัดกรองโรคฯ รัตภูมิ รอยต่อ สงขลา -พัทลุง เพิ่อกำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

โดนจะรวบรวมปัญหาต่าง ๆ กลับมาประเมินและรายงานตรง ต่อนายกฯ

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำ ในเรื่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจ จุดคัดกรองต่างๆ ให้ใช้ความระมัดระวัง และความปลอดภัยสูงสุด โดยการป้องกันตนเอง

error: Content is protected !!