วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ตู้ อบฆ่าเชื้อ UVC ไซ้ส์บิ๊ก ลงพื้นที่ภาคใต้แล้ว “บิ๊กกบ” มอบให้ แม่ทัพภาค4 เพื่อมอบให้ รพ.ต่างๆใน3 จ.ชายแดนใต้ ใช้งาน

 

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด และ หัวหน้า ศปม. มอบตู้อบฆ่าเชื้อ UVC ขนาดใหญ่ 12 ตู้ ให้ กอ.รมน. ภาค4 สวนหน้า ไว้ เพิ่อให้ รพ.ในพื้นที่ ใช้ในการฆ่าเชื้อโควิดฯ

โดยเป็น ตู้อบฆ่าเชื้อ UVC ขนาดใหญ่ ที่ รร.ช่างฝีมือทหาร บก.ทัพไทย และ สถาบันต่างๆ ร่วมกันคิดและสร้างขึ้นมา เพิ่อมอบให้รพ.ต่างๆ

โดยมี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค4 รับมอบ ที่ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มทบ. 42 อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา

error: Content is protected !!