วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ทีมทัพไทย กระจายกำลังกันทำงาน

 

“บิ๊กชู” รองหัวหน้า ศปม. ลงพื้นที่ด่านชายแดน สุไหงโก-ลก นราธิวาส
ตรวจคัดกรอง คนไทยที่กลับจาก มาเลเซีย และเยี่ยม Local Quarantine ที่ ศูนย์OTOP โก-ลก พร้อมให้กำลังใจ จนท.

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ในฐานะ หัวหน้า ศปม.
ที่ลงพื้นที่ ด่านสะเดา สงขลา ในวันนี้ ได้มอบหมาย ให้ พลเอก ชูขาติ บัวขาว
รองผบ.ทหารสูงสุด/รองหัวหน้า ศปม. แยกสายกัน ลงพื้นที่ด่านชายแดน สุไหงโก-ลก นราธิวาส เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตรวจคัดกรอง คนไทยที่กลับจาก มาเลเซีย และเยี่ยม Local Quarantine ที่ ศูนย์OTOP โก-ลก และประชุม ที่ ฉก.นย.33.

พร้อมนำความห่วงใย ของขวัญ และกำลังใจ จาก พลเอกประยุทธ์ นายกฯ ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และประชาชนในพื้นที่

โดยจะรวบรวมปัญหาต่าง ๆ มาประเมิน และรายงานตรง ต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม/ผอ.ศบค.

ขณะที่ บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสธ.ทหาร /เสธ.ศปม. ลงพื้นที่ ด่านตำมะลัง สตูล

error: Content is protected !!