วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

สุดยอด คุณหมอ!! “ส่งยา ส่งใจ ไปถึงบ้าน”

22 เม.ย. 2020
486

 

“แพทย์-เภสัชกร” รพ.พระมงกุฎเกล้า
ช่วยกัน จัดยา ใส่กล่องไปรษณีย์ ส่งให้ผู้ป่วย ถึงบ้าน ถ้าไม่มีอาการอะไรผิดปกติ หรือภาวะแทรกซ้อน ไม่ต้องมารพ. เสี่ยง ติดโควิดฯ ..คุณหมอ ส่งยาให้ถึงบ้าน อย่างรอบคอบ ยกเว้น ยาน้ำ ยาฉีด ยาแช่เย็น ยาเคมีบำบัด ที่ส่งไม่ได้ ต้องมาหาหมอ รับเอง ที่ รพ. เผยต้องลงทะเบียนก่อนด้วย

รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ หรือ รพ.ร.6 ของกองทัพบก ทำโครงการ “ส่งยา ส่งใจ ไปถึงบ้าน”

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาในสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่สามารถเดินทางมารับยาด้วยตัวเองได้

สำหรับผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง, ประกันสังคมและประกันสุขภาพ รพ.พระมงกุฎเกล้า โดยเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังเดิมของโรงพยาบาล ที่มีอาการคงที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และรับยาชนิดเดิม ขนาดเดิม

สำหรับกรณียาน้ำ ยาฉีด ยาแช่เย็น ยาเคมีบำบัด และยาที่แพทย์พิจารณา ไม่เหมาะสมกับการจัดส่ง จะไม่สามารถให้บริการจัดส่งได้

ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนเพื่อรับยาทางไปรษณีย์ผ่านช่องทางออนไลน์ www.pmk.ac.th หรือผ่านระบบ QR code

ตลอดจนโทรติดต่อที่ห้องตรวจโรค ตามหมายเลขที่ระบุไว้ในใบนัด

โดยเตรียมเลขที่บัตรประชาชน และเลขที่บัตรโรงพยาบาลเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนถึงวันนัด โดยทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะมีการส่งยาผ่านระบบบริการส่งด่วน (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และชำระเงินค่าจัดส่งปลายทางเป็นจำนวนไม่เกิน 120 บาท (แต่เบิกไม่ได้)

error: Content is protected !!