วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

หัวหน้า ฯ มาเยี่ยม

22 เม.ย. 2020
366

 

“บิ๊กกบ” หัวหน้า ศปม. ลงพื้นที่ ด่านสะเดา สงขลา ตรวจการคัดกรองโรค CoViD-19 คนไทยที่กลับจาก มาเลเซีย พร้อมให้กำลังใจ จนท. -มอบของขวัญ และความห่วงใย จาก “นายกฯ” และเยี่ยม Local Quarantine

“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ในฐานะ หัวหน้า ศปม. ได้รับมอบหมายจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกฯและ รมว.กลาโหมในฐานะผอ.ศบค. ให้ ลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.สงขลา

โดยมาที่ ด่านสะเดา จ.สงขลา ที่มีการดูแล คัดกรองโรค คนไทยที่กลับจากมาเลเซีย ที่ต้องผ่านการคัดกรองโรค และ การกักตัว ในLocal Quarantine ที่ โรงแรม M SOHO อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

พร้อมนำความห่วงใย ของขวัญ และกำลังใจ จากนายกฯ ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และประชาชนในพื้นที่ ในการดูแลตัวเอง

พร้อม มอบให้ พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ผบ.ทหารสูงสุด ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส

และ มอบ บิ๊กแก้ว พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสธ.ทหาร ลงพื้นที่ จ.สตูล

เพิ่อติดตามมาตราการต่างๆตามนโยบายและข้อสั่งการของ ศปค.

รวมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบและรวบรวมปัญหาต่าง ๆ กลับมาประเมินและรายงานตรง ต่อนายกฯ

error: Content is protected !!