วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ข่าวปลอม ต้องหมดไป. !!

22 เม.ย. 2020
415

 

“บิ๊กป้อม” ลั่น ข่าวปลอม ต้องหมดไป!
ตรวจศูนย์ต้าน Fake news
สั่งตั้ง บก.ควบคุมฯ เพิ่ม ดูแลทั่วประเทศ
เข้มใช้ ก.ม.จริงจัง
พวก ปลุกระดม ,ยั่วยุ ,สร้างความรุนแรง บิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
ย้ำ ต้อง เป็นที่พึ่งปกป้องประชาชน-สังคม ชื่นชมจนท.ปฏิบัติงาน ทุ่มเท เสียสละ 24 ช.ม.

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center )

พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ที่ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม อาคาร บมจ.ทีโอที ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

พล.อ.ประวิตร ได้รับฟังการบรรยายสรุป จาก รมว.ดศ. ,ผช.ผบ.ตร. และ ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ,การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลการดำเนินงานของ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกัน

จากนั้นได้เยี่ยมชม ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม มีความพร้อม และมีประสิทธิภาพ ที่จะดำเนินการต่อข่าวปลอมหรือ Fake News ทุกรูปแบบ

ซึ่งปัจจุบัน มีปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และระบบอินเทอร์เน็ตที่มีการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่นการปลุกระดม ,การยั่วยุ ,การสร้างความรุนแรง และการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ทำให้มีผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เด็ก และเยาวชน ตลอดจนกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมอันดี และสถาบันหลักของชาติ ด้วย

พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบาย การปฏิบัติงานแก่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโดยขอให้ สตช.จัดตั้ง บก.ควบคุม ดูแล Fake news ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พร้อม ย้ำต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อผู้ที่กระทำความผิดกรณีข่าวปลอมหรือ Fake News อย่างจริงจัง เด็ดขาด เพื่อปกป้องประชาชน เยาวชน สังคม และประเทศชาติให้มีความปลอดภัย ไม่ตื่นตระหนก และเกิดความสงบสุขในบ้านเมืองช่วงวิกฤตโควิด-19 ขณะนี้

พร้อมให้กำลังใจ การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้เสียสละ ทุ่มเท การทำงานอย่างหนัก ตลอด24 ชั่วโมง ให้บรรลุผลสำเร็จ และมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิค-19ด้วย ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชม ดีอี ,บริษัท TOT และ สตช. ที่ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างแน่นแฟ้นในห้วงที่ผ่านมาด้วยดี

และเชื่อมั่นว่าศูนย์ฯนี้จะเป็นหน่วยงานหลัก ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนและสังคมในการควบคุม ตรวจสอบ และคัดกรองข้อมูลข่าวสาร ในโลกออนไลน์ และสื่อต่างๆอย่างได้ผล ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ข่าวปลอมหรือ Fake News หมดไปจากสังคมไทยโดยเร็วที่สุด

error: Content is protected !!