วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ทบ. แจง ตัดงบฯปี63 ราว30% คืนคลังช่วยแก้ปัญหาโควิดฯ

22 เม.ย. 2020
291

ทบ. แจง ตัดงบฯปี63 ราว30% คืนคลังช่วยแก้ปัญหาโควิดฯ
เผย ทุกโครงการ ที่จะเข้า ครม.ตัดหมด ทั้งรถเกราะ รถถัง ชี้ ประกาศสพ.ทบ.ซื้อรถเกราะ Stryker 50คัน เป็นงบฯปี2564-2565 แต่ออกประกาศ ตามระเบียบฯ ชี้ Stryker เป็นโครงการต่อเนื่อง และจัดซื้อในระบบ FMS ความช่วยเหลือทางทหาร กับสหรัฐอเมริกา ผ่านการอนุมัติตั้งแต่ต้น ไม่ต้องเข้า ครม.แล้ว ชี้ ทบ.ตัดงบฯผูกพัน ปี63 ของรถเกราะ ด้วย ยัน FMS โปร่งใส และดีที่สุด เผยซื้อ50คัน สหรัฐให้เพิ่มพิเศษ อีก30คัน .

หลังจากที่มี ข่าวว่า ทบ.ออกประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง รถยานเกราะ ติดอาวุธ 50 คัน งบฯ 4.5 พันล้าน เป็นการจัดซื้อ ตามโครงการความข่วยเหลือทางการทหาร Foreign Military Sales -FMS จากสหรัฐฯ จนมีเสียงวิจารณ์ เพราะมีเสียงเรียกร้องให้ตัดงบฯซื้ออาวุธในช่วงสถานการณ์โควิดฯนั้น

มีรายงานจาก กองทัพบกว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการของปีงบประมาณ2564 /2565 ที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่เป็นการจัดซื้อแบบFMS กับ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา โดยซื้อ50 คัน สหรัฐ ให้เพิ่มอีก30คัน
แต่ออกประกาศตามระเบียบฯ

โดยทั้งโครงการ ทบ.จะได้รถ กว่า 130คัน เพราะรวมที่สหรัฐฯให้เพิ่มเติมด้วย มีทั้งรถเกราะ รถติด ค.120มม. รถพยาบาล , รถบังคับบัญชา และ รถลาดตระเวน

ทั้งนี้ กองทัพบก ได้พิจารณา ตัดงบประมาณปี2563 แล้ว ราว30% ตามรัฐบาลสั่ง นำเงินคืนคลัง ให้รัฐ ช่วยแก้ ปัญหาที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิดฯ โดยมีการชะลอโครงการ ยุทโธปกรณ์ไปหลายโครงการ ทั้งรถเกราะ รถถัง การซ่อมปรับปรุงต่างๆ ที่ต้องเข้าครม. ออกไปก่อน ตามที่พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ให้แนวทางไว้

ทั้งนี้ ที่ ทบ.ยังไม่ได้ ชี้แจงกับสื่อ เพราะ รอการอนุมัติท้ายที่สุดจากกลาโหม ก่อน

ส่วน โครงการจัดซื้อรถเกราะล้อยางStryker นี้ เป็นโครงการต่อเนื่อง และจัดซื้อในระบบ FMS ความช่วยเหลือทางทหาร กับสหรัฐอเมริกาที่เข้า สภาคองเกรส ของสหรัฐ ที่ผ่านการอนุมัติไปแล้ว แต่ทบ.ก็ตัดงบฯผูกพัน ของรถเกราะStrykerในปี2563ลงด้วย

“ยืนยันว่า เป็นการจัดซื้อที่ โปร่งใส และดีที่สุด และเป็นไปเพราะความสัมพันธ์อันดี ของไทย-สหรัฐฯ” รายงานระบุ

ทั้งนี้ โครงการรถเกราะ Stryker นี้ มีรายละเอียดของโครงการ มาก ที่สหรัฐฯ ให้เพิ่มเติมให้กับกองทัพบก

ทบ. ซื้อรถยานเกราะ Stryker ลอตแรก 60 คัน เป็นรถเกราะล้อยาง สไตรเกอร์ M1126 Stryker แบ่งเป็น ซื้อ 37 คัน คันละประมาณ 80 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2,960 ล้านบาท และสหรัฐฯให้เปล่าอีก 23 คัน เป็นทั้งรถเกราะล้อยาง สไตรเกอร์ M1126 Stryker และรุ่น M1127,M1129 ด้วย

ในแต่ละล็อท สหรัฐฯแถมให้ไม่เท่ากัน แต่ มากกว่า 30 คัน
รวมถึงส่งชุดครูที่มาสอน ทั้งขับ ซ่อมบำรุง การดำเนินกลยุทธ์
รวมทั้ง ให้ส่งทหาร ไปศึกษาหลักสูตรstryer ที่สหรัฐฯ ด้วย

รวมทั้ง กระสุน /อะไหล่ ชิ้นส่วน ซ่อมตามอัตราพิกัด การรับประกันจากบริษัทผู้ผลิต General Dynamic Land System ประเทศ Canada ซึ่งผลิต Strykerให้ สหรัฐ และ ทั่วโลก แต่ใช้ชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่นออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ เรียก LAV 3

Stryker ถือว่ายังเป็นน้องใหม่สุดของ ทบ. สหรัฐ ซึ่งผ่านการรบมาทุกสมรภูมิ ทั้ง อืรัก อาฟกานิสสถานและ ประจำการใน ยุโรป เกาหลีใต้และแอฟริกา

ทั้งนี้ โดยเมื่อวันที่ 20 เม.ย.2563 มีประกาศ กองทัพบก โดยกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ยานเกราะล้อยาง พร้อมระบบอาวุธ และการบริการเทคนิคจำนวน 50 คัน โดยวิธี FMS (Foreign Military Sales) งบประมาณโครงการ 4,515,000,000 บาท

ทั้งนี้ เป็นการประกาศ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดข้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

error: Content is protected !!