วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ทัพฟ้า ดูแล ครอบครัว พลทหาร ยากจน เจอพิษโควิดฯ

21 เม.ย. 2020
222

ทัพฟ้า ดูแล ครอบครัว
พลทหาร ยากจน เจอพิษโควิดฯ
ขาดรายได้
ไปเยี่ยมถึงบ้าน พร้อมข้าวสาร อาหารแห้ง
แถม ซ่อมบ้านให้ด้วย
เหตุ กองทัพ ไม่ได้ปล่อย พลทหาร
ลาพักกลับบ้าน ลดการแพร่ระบาด

กองพันอากาศโยธิน (พัน.อย.) รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม พบว่า ครอบครัวของ ทหารกองประจำการ ประสบปัญหา จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้หลายครอบครัวเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ขาดรายได้

อีกทั้งในช่วงที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทหารกองประจำการ ไม่ได้รับการปล่อยพัก กลับบ้าน ทำให้ครอบครัวของทหารกองประจำการขาดแรงงานที่จะไปช่วยเหลือครอบครัว

จึงได้จัดชุด ออกไปเยี่ยมครอบครัว ของทหารกองประจำ. พร้อมนำข้าวสาร อาหารแห้ง ที่เหลือจากการประกอบเลี้ยง และสิ่งของที่ได้รับบริจาค ไปมอบให้กับครอบครัวของทหารกองประจำการที่เดือดร้อน ด้วย

อีกทั้งยังได้จัดให้ หมวดช่างสนาม กองร้อยสนับสนุน พัน.อย.ไปดำเนินการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับครอบครัว ของทหารกองประจำการอีกด้วย

error: Content is protected !!