วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ผบ.เหตุการณ์” สนามบิน ดอนเมือง

21 เม.ย. 2020
441

“ผบ.เหตุการณ์” สนามบิน ดอนเมือง
ตรวจการรับ120 คนไทยจาก ไต้หวัน เข้าประเทศ จัดระบบตรวจคัดกรอง จบไม่เกิน40 นาที ส่ง State Quarantine ที่ รร. เดอะ พาลาสโซ ตำรวจ ดูแล

“รองเสธ.เบิร์ด”พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร และ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ EOC ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง หรือ EOC ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

ดูการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการรับผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางจากประเทศไต้หวัน จำนวน 120 คน

พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง หรือ EOC ที่ได้มีการปรับกระบวนการและขั้นตอนในการรับผู้โดยสารที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้มีขั้นตอนที่สั้นลง มีความกระชับและสามารถใช้เวลาในพื้นที่ของท่าอากาศยานโดยเฉลี่ยประมาณ 30-40 นาที ทุกเที่ยวบิน

ตั้งแต่ผู้โดยสารเดินทางลงจากเครื่องบิน ผ่านขั้นตอนศุลกากรจนกระทั่งถึงขั้นตอนการขึ้นรถเพื่อเข้าสู่สถานที่ควบคุมแห่งรัฐ State Quarantine ที่ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ (รัชดา) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูแล

error: Content is protected !!