วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

จาก จับปืน มา จับ ตะหลิว หิ้วกระทะ

21 เม.ย. 2020
258

 

ทหารพราน 41
ทำข้าวกล่อง
พร้อมขนม แจกประชาชน
ในพื้นที่ ปิดหมู่บ้าน เพราะติดเชื้อโควิดฯ เยอะ

จาก สถานการณ์ฉุกเฉิน(โควิด 19) ทำให้ ประชาชนในพื้นที่ ยะลา ได้รับผลกระทบ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ทหารพราน41 จึงไป ตั้งเต้น ทำอาหาร แจกชาวบ้าน ในพื้นที่ บ.ฆาเยาะมาตี ม.2 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และปิดหมู่บ้าน ห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออกภายในพื้นที่ ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จ.ยะลา

โดยมีกลุ่มสตรีในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมจัดทำ เพื่อแสดงถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชน เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

error: Content is protected !!