วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ครัวสนาม ทหารช่าง!!

21 เม.ย. 2020
213

 

“ผบ.พล.พัฒนา1-ผบ.มทบ.16” นำทีมทหารจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ รพ. สมเด็จพระยุพราช จอมบึง พร้อม รถครัวสนาม ทำอาหาร แจกประชาชน

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1 สั่งการให้ หน่วยในกองทัพภาค1 ดูแลพี่น้องประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน ห้วงวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19

รวมทั้งดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ และตกแต่งภูมิทัศน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง

โดยมี พลตรี นิธิศ เปลี่ยนปาน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 พร้อมด้วย พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ตกแต่งภูมิทัศน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

โดยมี แพทย์หญิง ผกาพันธ์ุเปี่ยมคล้า
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง ร่วมด้วย

พร้อมทั้ง จัดรถครัวสนามประกอบอาหารสดแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่มารักษาตัวและตรวจร่างกาย ด้วย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 1
มี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี

ทั้งนี้ “รพ.สมเด็จพระยุพราช พระมหากรุณาธิคุณ เพื่อประชาชนห่างไกล” ตั้งขึ้น ตามฃพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ถิ่นทุรกันดารและห่างไกล โดยมีทั้งหมด 21 แห่งทั่วประเทศ

error: Content is protected !!