วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

“ผบ.ทบ.” สั่งตรวจสอบ ประวัติ คนลักลอบ ข้ามแดน 672 คน เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบฯ หรือไม่ ….ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย สั่งลาดตระเวน24 ชม. สกัดคนหลบหนีเข้าเมือง ทางช่องทางธรรมชาติ

21 เม.ย. 2020
293

 

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผอ.รมน. ลงพื้นที่ บริเวณ พรมแดนไทย-มาเลเซีย พื้นที่ท่าบ่อดิน บ้านตันหยงมะลิ ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ตรวจติดตามการรับคนไทยจากประเทศมาเลเซียกลับเข้าประเทศ

ภายหลังมีการเปิดด่านตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า มีคนไทย แอบลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติที่ผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดน จังหวัดนราธิวาส  672 คน

ทั้งนี้ พลเอกอภิรัชต์ ได้พบปะพูดคุยพร้อมเน้นย้ำให้กองกำลังป้องกันตามแนวชายแดน ตรวจคุมเข้มช่องทาง ท่าข้ามธรรมชาติตลอดแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาโดยไม่ผ่านการคัดกรองโรค COVID-19

โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผอ.ภาค 4 ร่วมคณะติดตาม และร่วมประชุมหารือที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส

โดยพลเอกอภิรัชต์ ได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญและแผนการปฏิบัติในพื้นที่ป่าภูเขา รวมไปถึงการสรุปแผนป้องกันป่าไม้ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขณะที่ภาพรวมการดูแลคนไทยกลับเข้าประเทศตามด่านชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พลเอก อภิรัชต์ กล่าวว่า “ขอให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน กำลังพลทุกนายที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่

ทั้งนี้การดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนตั้งแต่ จ.สตูล ถึง จ. นราธิวาส ซึ่งมีสภาพเป็นพื้นที่ ป่า ภูเขา และลำน้ำ ทำให้มีช่องทางธรรมชาติที่สามารถลักลอบเข้ามาได้โดยตลอด

ก็ได้เน้นย้ำให้กองกำลังป้องกันแนวชายแดน ได้ตรวจตรา ลาดตระเวน คุมเข้ม ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ไม่ให้มีการลักลอบใช้ช่องทางเหล่านี้ข้ามเข้ามาได้

และหลังจากได้มาดูพื้นที่ก็จะให้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เสริมไฟส่องสว่างมาติดตั้งตลอดแนวริมแม่น้ำสุไหงโกลก เพื่อไม่ให้เข้ามาได้โดยสะดวก

ส่วนการดูแลคนไทยที่เดินทางกลับเข้ามา ณ ขณะนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว โดยได้อำนวยความสะดวกให้กับคนไทย

ซึ่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะรมว.กลาโหมได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยคนที่เข้ามาจะต้องได้รับการดูแลและเข้าระบบตามศูนย์ Local Quarantine

รวมทั้งต้องผ่านระบบคัดกรองโรคของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทหารได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนข้ามกลับเข้ามา

แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรม ตรวจสอบที่อยู่จริง การพิสูจน์ทราบการมีตัวตนของผู้ที่เข้ามา เพราะเป็นเรื่องของความมั่นคง ที่ต้องทำควบคู่กันไป ทั้งนี้ตลอด 4 วันที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นก็ถือว่ายังคงมีความรุนแรง สืบเนื่องจากการเดินทางกลับเข้าประเทศของกลุ่มที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศเพื่อนบ้าน จนเกิดการแพร่ระบาดกระจายในครอบครัว และภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติศาสนกิจกันเอง

และเมื่อ 3 วันที่ผ่านมายังได้มีคนไทยที่ทำงานในมาเลเซียเดินทางกลับมาเป็นจำนวนมาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เสริมกำลังในการเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าเมือง โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดวิธีมาตรการในการรองรับไว้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เข้ามาถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคและกักกันตัว ไม่ให้หลุดรอดไปได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ สำหรับในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้าน

ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาด

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนภาคเอกชน จัดทำถุงยังชีพแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในขั้นต้น แล้วกว่า 10,000 ชุด”

ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการเปิดให้คนไทยเดินทางกลับเข้ามาตั้งแต่ วันที่ 18 -20 เม.ย. ที่ผ่านมา ทำให้มีคนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไปทำงานในประเทศมาเลเซียเดินทางเข้ามาทางด่านพรมแดนสุไหงโกลก แล้วกว่า 832 คน เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย จำนวน 157 คน

และลักลอบหนีเข้ามาอีกกว่า 672 คน (ข้อมูล ณ. วันที่ 21 เม.ย.เวลา 13.00น.) โดยทุกคนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคของกระทรวงสาธารณสุข และเข้ากักกันตัวยังศูนย์ Local Quarantine ของแต่ละพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน

error: Content is protected !!