วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“แม่ จ่าจำปา” ได้ เตียง และรถเข็น แล้ว ทัพภาค4 ดูแลให้ ทั้ง หมอ พยาบาล เสนารักษ์ นักกายภาพบำบัด จัดเต็ม “จ่าจำปา” ไม่ต้องห่วง

21 เม.ย. 2020
314

 

รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร และ กองพันเสนารักษ์ที่.5 ดำเนินการจัดหาเตียงผู้ป่วยและรถเข็นผู้ป่วย
พร้อมทั้งจัดชุด แพทย์, พยาบาล และ นักกายภาพบำบัด เพื่อให้การแนะนำในการดูแลและรักษาพยาบาล นาง สุกาญจน์ทิพ จำปา มารดาซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ของ จ.ส.อ.พีรศักดิ์ จำปา ที่ยังถูก จำขัง45 วัน และธำรงค์วินัย

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการดูแลกำลังพลและครอบครัว ของกองทัพบก

error: Content is protected !!