วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

พก ปิ่นโต เถายาวๆ มา ทหารอากาศ ตักอาหารใส่ให้เต็มเหนี่ยว แถม “บ่าววี” มาร้องเพลง ขับกล่อม ระหว่าง นั่งห่าง เข้าคิว รอ ด้วย

 

Day#2 ครัวสนามเคลื่อนที่ ทอ. แจกอาหารพร้อมน้ำดื่ม ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดอนเมือง ต่อเนื่อง 10 วัน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัด ครัวสนามเคลื่อนที่ จากกรมพลาธิการทหารอากาศ ให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดอนเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นวันที่2

โดยมี พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และ คุณศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่พี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)

เรืออากาศตรี วีรยุทธิ์ นานช้า หรือ บ่าววี ได้มาร่วมขับกล่อมบทเพลงเพื่อให้กำลังใจและผ่อนคลายความตึงเครียดให้แก่พี่น้องประชาชนด้วย

โดยจะแจกอาหาร 20-29 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 10วัน

โดยทำการแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนวันละ300 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ 1,300 คน หมุนเวียนใน 4 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ และชุมชนตาลคู่

โดยสำนักงานเขตดอนเมือง จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน และแจกคูปองให้กับผู้แทนแต่ละครอบครัวให้ออกมารับอาหารเพียงคนเดียวเท่านั้น

โดยต้องเตรียมภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหารกลับไปรับประทานที่บ้านตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว เมนูอาหารประกอบด้วย ข้าวสวย กับข้าว 3 อย่าง และน้ำดื่ม

ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังได้กำหนดให้ผู้แทนครอบครัวที่เข้ามารับแจกอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คือต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าซึ่งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้กำหนดระยะห่างของการเข้าแถวรับอาหารตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด

โดยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแจกจ่ายอาหารในแต่ละวัน กองทัพอากาศยังได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดแจกจ่ายอาหารด้วย

error: Content is protected !!